Khởi động trình cài đặt phụ cho AutoCAD

Thuật ngữ Khởi động trình cài đặt phụ cho AutoCAD có lẽ khá mới mẻ với hầu hết người dùng autocad. Trình cài đặt phụ giúp chúng ta khắc những lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình sử dụng autocad. Giúp bạn không phải mất công ngồi gỡ rồi download và cài đặt lại. Quá trình Khởi động trình cài đặt phụ cho AutoCAD có thể áp dụng cho các phiên bản. AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009, AutoCAD 2010, AutoCAD 2011. AutoCAD 2012, AutoCAD 2013, AutoCAD 2014, AutoCAD 2015, AutoCAD 2016, AutoCAD Architecture 2008, AutoCAD Architecture 2009, …

Vấn đề:

Bạn muốn biết làm thế nào để tự thiết lập lại măc định của autocad tránh trường hợp phải download rồi cài lại.

Ví dụ:

Bạn muốn sửa một vấn đề nào đó với AutoCAD, bạn cần phải thiết lập lại AutoCAD bằng cách khởi động trình cài đặt thứ cấp, bởi phiên bản autocad bạn đang dùng không có tiện ích “Reset Settings to Defaults“.(Khôi phục cài đặt mặc định).

Việc cài đặt thủ công để đưa Autocad về mặc định thực hiện bằng cách xóa hai thư mục và đừng dẫn đăng ký

Dưới đây là các bước:

1. Thoát ra khỏi AutoCAD.

2. Nếu có, bạn nên bung nén file back_up để cài đặt lại. Bạn thực hiện theo các bước sau: Start > All Programs > Autodesk > AutoCAD 20xx > Migrate Custom Settings > Export AutoCAD 20xx Settings.

cài đặt phụ cho AutoCAD

3: Xóa các thư mục sau:

Với Windows Vista, 7, or 8:C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20xx
C:\Users\<user>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 20xx
Với Windows XP:C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20xx
C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20xx

Lưu ý: Các đường dẫn chứa thư mục ẩn. Bạn phải bật “show hidden files” trong Folder Options để nhìn thấy chúng.

Xem thêm:

4: Nhấn WINDOWS-R trên bàn phím để hiện lên cửa sổ Run, nhập vào regedit và nhấn OK.

  1. Run

5: Xóa các khóa registry sau đây:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:40x

6: Khởi động AutoCAD 20XX để có nó xây dựng lại các tập tin cài đặt.

Bạn có thể thể cài đặt các tiện ích (Lisp) một lần nữa để khôi phục cài đặt AutoCAD. Nếu phiên bản AutoCAD của bạn có cài đặt tiên ích (Lisp). Tuy nhiên, sau khi tải lisp, nếu vấn đề lỗi lại xuất hiện. Bạn lặp lại quá trình thiết lập lại bằng tay và loại bỏ các thiết lập của tiện ích (Lisp).

Lưu ý: Quá trình này có thể được thực hiện cho các phiên bản mới hơn của AutoCAD.

Cảnh báo!
Nếu thực hiện sai cách chỉnh sửa registry Windows có thể khiến hệ điều hành máy tính của bạn không sử dụng được. Microsoft cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng mà bạn cần biết về đăng ký trong cơ sở kiến ​​thức Microsoft. Sử dụng Microsoft Registry Editor chỉ có nguy cơ trên máy tính của bạn. Khuyến cáo bạn nên tìm hiểu kỹ về quá trình sử dụng registry Windows. Tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra hoặc nếu có lỗi nào trong quá trình registry Windows thì bạn cũng có thể tự khắc phục lại được.

Nên xem thêm: Làm thế nào để sao lưu sổ đăng ký hệ thống?