Lệnh Spline vẽ đường cong

Để vẽ đường cong theo ý muốn của người vẽ chúng ta lựa chọn lệnh Spline. Với lệnh spline, khi bạn click chuột chọn tọa độ điểm của của đường cong thì tại điểm đó sẽ được xác định một góc cong. Độ lớn của góc cong đó phụ thuộc vào khoảng cách và tọa độ của điểm click tiếp sau đó. Để vẽ được một đường cong thì bạn phải xác định được ít nhất 3 điểm không nằm trên cùng một đường thẳng. Độ dài của đường cong phụ thuộc vào người vẽ bởi với lệnh spline, độ dài của đường cong không giới hạn bởi ba điểm như khi chúng ta vẽ cung tròn.

Xem thêm:  Lệnh vẽ cung tròn Arc

Cách vẽ đường cong với lệnh Spline:

Click vào biểu tượng như hình dưới

SPL

Hoặc nhập lệnh tắt là “SPL”

Ở đây tôi hướng dẫn bằng cách sử dụng lệnh tắt “SPL”

Nhập lệnh: SPL => Enter

Xem hướng dẫn trực quan hơn với video trên youtobe (Nhớ subscribe để theo dõi nhiều hơn nhé: https://youtu.be/yFWHfZoiJpA

Specity first point or (Object):

Click chuột trái chọn tọa độ điểm đầu tiên

Specity next point:

Click chuột trái chọn tọa độ điểm thứ hai

Specity next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:

Click chuột trái để chọn điểm thứ ba hoặc rê chuột để chỉnh đường cong theo ý muốn.

Specity next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:

Click chuột trái để chọn điểm thứ tư hoặc nhấn phím cách để kết thúc lệnh.

 

Lưu ý:

Với lệnh Spline, bạn có thể thực hiện lệnh và click chọn các điểm liên tục để tạo ra đường cong, sau đó bạn click chọn đường cong đó và click chuột vào điểm kiểm soát để chỉnh sửa đường cong đó theo ý muốn.