Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount trong autocad

Đánh số thứ tự trong bản vẽ autocad. Đánh số thứ tự trong bản vẽ autocad phục vụ việc ghi vị trí hoặc đánh dấu đối tượng trên bản vẽ. Ví dụ: Đánh dấu trục bản vẽ, đánh dấu số cột điện, đánh dấu số…

Unknown command xuất hiện trong autocad khi dùng Express tools

Unknown command xuất hiện trong autocad khi dùng Express tools Vấn đề Khi bạn cố gắng sử dụng một lệnh nào đó trong Express tools của autocad (Ví dụ: Burst, Breackline, Txt2mtxt, Aliasedit, etc…) Từ Menu lệnh hay trực tiếp từ dòng nhắc command mà…

Cài đặt Express tool trong autocad

Cài đặt Express tool trong autocad nhanh Vấn đề Bạn chưa có Express tool trong autocad, bạn muốn cài đặt nó vào autocad để sử dụng những tính năng tuyệt vời của bộ công cụ Express tool bằng cách cài đặt cùng lúc trong khi…

Làm việc với Express tool trong autocad

Công cụ Express tool trong autocad là một thư viện các công cụ sản xuất được thiết kế để giúp bạn tăng cường sức mạnh của sản phẩm AutoCAD của bạn. Kích hoạt tính năng Express tool Tại dòng nhắc Command bạn nhập lệnh Express tool…

SUPERHATCH trong autocad và hướng dẫn

Chức năng của Superhatch trong autocad Lệnh superhatch trong Express tool là một tiện ích giúp người dùng tạo các mẫu hatch từ các Block, Xref, Wipeout, file ảnh. Chúng ta có thể điều chỉnh các kiểu nét, độ dày các định nghĩa trong block…