Unknown command xuất hiện trong autocad khi dùng Express tools

Unknown command xuất hiện trong autocad khi dùng Express tools Vấn đề Khi bạn cố gắng sử dụng một lệnh nào đó trong Express tools của autocad (Ví dụ: Burst, Breackline, Txt2mtxt, Aliasedit, etc…) Từ Menu lệnh hay trực tiếp từ dòng nhắc command mà…

Làm việc với Express tool trong autocad

Công cụ Express tool trong autocad là một thư viện các công cụ sản xuất được thiết kế để giúp bạn tăng cường sức mạnh của sản phẩm AutoCAD của bạn. Kích hoạt tính năng Express tool Tại dòng nhắc Command bạn nhập lệnh Express tool…