Lọc đối tượng trong autocad bằng lệnh Filter

Lọc đối tượng trong autocad với lệnh filter Khi làm việc với AutoCAD, có thể không ít lần bạn phải chọn nhiều đối tượng cùng lúc. Mà các đối tượng này lại có những đặc tính giống nhau. Có thể là cùng Layer, cùng màu…