Chọn đối tượng trong autocad

Chọn đối tượng (Select Object in autocad).

Khi vẽ autocad, thao tác chọn đối tượng trong autocad thường được sử dụng. Mục đích là để chúng ta di chuyển, hiệu chỉnh… đối tượng để đạt được mục đích của người vẽ.

Thông thường chúng ta hay sử dụng cách quét chuột trái hoặc chuột phải để chọn đối tượng trong khi vẽ. Việc lựa chọn bằng cách này hay được dùng hơn cả. Tuy nhiên, autocad hỗ trợ chúng ta một số tùy chọn khác giúp việc chọn đối tượng được nhanh hơn. Giúp tiết kiệm thao tác giúp giảm thời gian vẽ một đối tượng cụ thể.

Trong bài viết này tôi sẽ tổng hợp một số cách chọn đối tượng mà autocad hỗ trợ. Thực ra thì cách chọn đối tượng này đã được tôi trình bày trong các bài viết trước. Tuy nhiên các bài viết chưa được gắn kết với nhau nên nó gay khó khăn cho các bạn đang tìm hiểu về cách chọn đối tượng.

Các phương pháp chọn đối tượng trong autocad.

Chọn đối tượng bằng lệnh Select và Ddselect

Là phương pháp hay được dùng hơn cả. Trong bài viết này tôi đã trình bày rất chi tiết các bước thực hiện để chọn đối tượng. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh và trực quan.

Chọn đối tượng trong autocad bằng cách lọc thuộc tính của đối tượng.

Phương pháp này sử dụng lệnh Filter để lọc thuộc tính của đối tượng.

Cách 1: Lựa chọn đối tượng trong autocad bằng thuộc tính cho trước

Chọn đối tượng trong autocad

Tại dòng nhắc command bạn nhập: FI => Enter

 • Clear List để xóa hết thuộc tính của đối tượng cũ trước ta đã chọn
 • Bước 2: Select Filter để lựa cho đối tượng cần lọc VD: Text, Line, Pline, Name, Block…..
 • Bước 3: Select lựa chọn thuộc tính đối tượng cụ thể của đối tượng ở bước 2 Vd: Tên Text, layer,….
 • Bước 4: Add List cho đối tượng vào danh sách cần lọc
 • Bước 5: Apply chọn đối tượng và sử dụng các lệnh như: Move, Copy, Mirror, Rotate …

Bạn có thể lưu danh sách các thuộc tính đối tượng mà bạn đã chọn cho lần lựa chọn sau.

Cách 2: Chọn đối tượng bằng cách chọn thuộc tính từ đối tượng ở bản vẽ

 • Bước 1: Clear List để xóa hết thuộc tính của đối tượng cũ trước ta đã chọn
 • Bước 2: Add Selected Object kích chọn đối tượng ở bản vẽ để lấy thuộc tính đối tượng VD: Text, Line, Pline, Name, Block…..
 • Bước 3: Delete những thuộc tính không cần thiết Vd: Color, Line end, Line start…..
 • Bước 4: Ta có thể Save as danh sách các thuộc tính đối tượng mà ta đã chọn để lần sau dễ dàng lựa chọn
 • Bước 5: Apply chọn lại đối tượng bằng gõ phím P và sử dụng các lệnh như: Move, Copy, Mirror, Rotate …

DÙNG LỆNH SSX ĐỂ CHỌN ĐỐI TƯỢNG TRONG AUTOCAD

Command: SSX

 • Bước 1: Chọn đối tượng
 • Bước 2: Loại bỏ các thuộc tính không cần đến bằng cách chọn vào các mục ở hình trên và

Bạn nhấn Enter để loại bỏ .

LỆNH QSELECT ĐỂ CHỌN ĐỐI TƯỢNG

 • Bước 1: Apply to chọn toàn bộ bản vẽ hoặc ta có thể kích biểu tượng bên cạnh để chọn những đối tượng ở bản vẽ cần lọc
 • Bước 2: Object type lựa chọn kiểu đối tượng
 • Bước 3:  Properties lựa chọn thuộc tính kiểu đối tượng
 • Bước 4: Operator phép so sánh các đối tượng (lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, trong khoảng) + Value giá trị so sánh
 • Bước 5:
  + Include in new selection set: Tất cả các đối tượng thỏa mãn yêu cầu trên sẽ được chọn
  + Exclude to current from new set: Tất cả các đối tượng không thỏa mãn các yêu cầu trên sẽ không được chọn
  + Append to current selection set: Chọn luôn tất cả đối tượng cần lựa chọn