Nhập tọa độ và truy bắt điểm trong autocad

Nhập tọa độ một điểm trong bản vẽ chúng ta có 6 phương pháp

  • Sử dụng phím trái của chuột để Pick chọn điểm và sử dụng các phương thức truy bắt điểm
  • Tọa độ tuyệt đối: Bằng cách nhập tọa độ tuyệt đối X, Y của điểm theo góc tọa độ (0,0).
  • Tọa độ cực: Nhập tọa độ cực của điểm A<a theo khoảng cách A giữa điểm với gốc tọa độ (0,0) và góc nghiêng a so với đường chuẩn.
  • Tọa độ tương đối: Nhập tọa độ của điểm theo điểm cuối cùng trên bản vẽ. Tại dòng nhắc chúng ta nhập @X,Y. Dấu @ có nghĩa là (Last Poit) điểm cuối cùng nhất mà ta xác định trên bản vẽ.
  • Tọa độ cực tương đối: Tại dòng nhắc ta nhập @A,a. Trong đó A là khoảng cách giữa các điểm ta cần xác định với điểm cuối cùng nhất trên bản vẽ. Góc a là góc giữa đường chuẩn và đoạn thẳng nối hai điểm. Đường chuẩn là đường thẳng xuất phát từ góc tọa độ tương đối và nằm theo chiều dương trục X. Góc dương là góc ngược chiều kim đồng hồ. Góc âm là góc cùng chiều kim đồng hồ.
  • Nhập khoảng cách trực tiếp: Nhập khoảng cách trực tiếp các điểm trên autocad là cách nhập tương đối so với điểm cuối cùng nhất. Định hướng bằng Cursor và nhấn Enter.

Truy bắt điểm đối tượng trong autocad

Object Snap trong Autocad dùng để truy bắt các điểm thuộc đối tượng. Ví dụ điểm đầu, cuối, giữa đường thẳng. Điểm giữa của cung, điểm tâm của đường tròn, điểm tiếp tuyến của đường trò. Khi sử dụng các phương thức truy bắt điểm, tại giao điểm hai sợ tóc xuất hiện một ô vuông với tên gọi là Aperture. Ô vuông truy bắt và tại điểm cần truy bắt xuất hiện khung ký hiệu phương thức truy bắt. Khi bạn chọn đối tượng đang ở trạng thái truy bắt và gán điểm cần tìm.

Bạn có thể gán phương thức bắt điểm theo hai cách.

Truy bắt điểm tạm trú: Sử dụng một lần khi truy bắt 1 điểm.

Truy bắt thường trú: Gán các phương thức bắt điểm là thường trú.

Quy trình bắt điểm tạm trú trên một đối tượng.

  • Khi bắt đầu thực hiện một lệnh bắt kỳ thì autocad yêu cầu bạn chỉ định điểm Specifyapoint
  • Tại dòng nhắc lệnh yêu cầu bạn chỉ định điểm (Specify a point) thì bạn chọn phương thức bắt điểm bằng một trong các phương pháp sau.

+ Click vào Toolbarbutton trên thanh công cụ Standard, thanh thả xuống Object Snap

+ Nhấn và giữ SHIFT cùng phím chuột phải. Khi con trỏ đang trên vùng đồ họa sẽ xuất hiện Shortcumanu Object Snap

+ Chọn phương thức truy bắt điểm từ Shortcut menu này.

+ Nhập tên vào dòng nhắc lệnh bằng ba chữ cái đầu. Ví dụ: CEN, END…

  • Di chuyển ô vuông truy bắt ngang qua vị trí cần truy bắt, khi đó sẽ có một khung hình ký hiệu phương thức hiện lên tại điểm cần truy xuất và nhấn phím chọn.
  • Autocad có nhiều phương thức truy bắt điểm phù hợp với từng đối tượng. Bạn có thể sử dụng các phương thức truy bắt điểm thường trú hoặc tạm trú.

Lệnh Osnap gán chế độ truy bắt điểm thường trú

Hộp thoại Drafting Setting cho phép bạn gán chế độ truy bắt điểm thường trú. Để gọi hộp thoại Drafting Setting bạn nhấn lệnh OS. Hoặc bạn nhấn phím tắt F3 nếu trước đó bạn chưa gán chế độ truy bắt điểm thường trú nào.

Nhập tọa độ trong autocad
Nhập tọa độ trong autocad

Khi nào hộp thoại Drafting Setting xuất hiện ta chọn trang Object Snap. Sau đó bạn chọn các phương thức truy bắt điểm cần dùng rồi nhấn OK để đóng cửa sổ.