Hướng dẫn phím tắt Autocad

Phím tắt AutoCAD có thể cải thiện công việc vẽ CAD của bạn đến một mức độ rất lớn. Khám phá thông qua hơn 150 phím tắt bàn phím được cung cấp bởi Autodesk để thực hiện bất kỳ dự án một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Tất cả các phím tắt autocad chỉ bao gồm đúng một phím một tổ hợp phím.

Dưới đây là bảng liệt kê phím tắt thường dùng trong autocad mà bạn nên biết.

Phím tắt autocad quản lý màn hình

Ctrl+0: Làm sạch màn hình

Ctrl+1: Bật thuộc tính của đối tượng

Ctrl+2: Bật/tắt cửa sổ Design Center

Ctrl+3: Bật/tắt cửa tool Palette

Ctrl+4: Bật/tắt cửa sổ Sheet Palette

Ctrl+6: Bật/tắt cửa sổ liên kết tới file bản vẽ gốc.

Ctrl+7: Bật/tắt cửa sổ Markup Set Manager

Ctrl+8: Bật nhanh máy tính điện tử

Ctrl+9: Bật/tắt cửa sổ Command

Bật tắt tính năng trên Modes

F1: Bật/tắt cửa sổ trợ giúp

F2: Bật/tắt cửa sổ lịch sử command

F3: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap

F4: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm 3D

F6: Bật/tắt hệ trục tọa độ người dùng UCS

F7: Bật/tắt màn hình lưới

F8: Bật/tắt chế độ cố định phương đứng, ngang của nét vẽ

F9: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm chính xác

F10: Bật/tắt chế độ polar tracking

F11: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm thường trú Object snap

F12: Bật/tắt chế độ hiển thị thông số con trỏ chuột dynamic input

Bật tắt tính năng chung

Ctrl+d Chuyển chế độ phối hợp màn hình hiển thị

Ctrl+g Bật/tắt màn hình lưới

Ctrl+f Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap

Ctrl+h Bật/tắt chế độ lựa chọn Group

Ctrl+Shift+h Bật/tắt toàn bộ công cụ trên màn hình làm việc

Ctrl+Shift+i Bật/tắt điểm hạn chế trên đối tượng

Quản lý bản vẽ

Ctrl+n: Tạo mới một bản vẽ

Ctrl+s: Lưu bản vẽ

Ctrl+o:  Mở bản vẽ có sẵn trong máy

Ctrl+p: Mở hộp thoại in ấn

Ctrl+Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các Tab

Ctrl+Shift+Tab: Chuyển sang bản vẽ trước

Ctrl+Page Up: Chuyển sang tab trước đó trong bản vẽ hiện hành

Ctrl+Page Down:  Chuyển sang tab tiếp theo trong bản vẽ hiện hành

Ctrl+q: Thoát

Ctrl+a: Chọn tất cả các đối tượng

Phím tắt autocad quản lý Workflow

Ctrl+c: Sao chép đối tượng

Ctrl+v: Dán đối tượng

Ctrl+Shift+v: Dán dữ liệu theo khối

Ctrl+y: Làm lại hành động cuối

ESC: Hủy bỏ lệnh hiện hành

Ctrl+x: Cắt đối tượng

Ctrl+Shift+c: Sao chép tới Clicpboard với mốc điểm

Ctrl+z: Hoàn tác hành động cuối cùng

Ctrl+[: Hủy bỏ lệnh hiện hành

Nên tham khảo:

– Chức năng một số phím đặc biệt hỗ trợ vẽ.

– Phím chức năng trong autocad 2015

Xem thêm nhiều lệnh tắt hơn tại : http://www.autodesk.com/store/autocad/autocad-shortcuts