Hatch trong autocad và hướng dẫn sử dụng lệnh hatch để vẽ mặt cắt

Lệnh hatch trong autocad dùng làm gì?

Lệnh hatch trong autocad được dùng để vẽ mặt cắt hoặc mô phỏng tạo vật liệu. Với lệnh Hatch, bạn có thể làm ứng dụng cho tất cả các bộ môn. Từ architecture, Structure hay MEP. Để so sánh với các phần mềm diễn họa 3D hiện nay thì lệnh Hatch trong autocad có phần kém hơn. Nhưng với một bản vẽ 2D được sử dụng lệnh Hatch để tô vật liệu hay vẽ mặt cắt thì bản vẽ sẽ sát với thực tế hơn. Việc ứng dụng lệnh này có hiệu quả không còn phụ thuộc vào óc sáng tạo và kỹ năng vẽ của các bạn nữa.

Sử dụng lệnh Hatch trong cad

Để gọi lệnh Hatch bạn nhập H=> Enter hoặc bạn click vào thanh công cụ Draw rồi chọn hatch.

1, Bạn click chuột vào biểu tượng … tại mục Pattern để chọn hình dạng vật liệu bạn muốn Hatch.

Lưu ý: Loại vật liệu và hình dạng muốn Hatch bạn có thể tự tạo hoặc tải trên mạng rồi add thêm vào thư viện hatch của autocad để dùng khi cần thiết.

2, Tại mục Angle dùng thay đổi góc nghiên cần Hatch. Mục Scale dùng để chỉnh tỷ lệ nhìn vùng hatch cho rõ ràng.

3, Chọn vùng hatch.

+ Add pick point: Chọn điểm mục cần đổ .

+ Add select object: Click chọn đối tượng cần đổ

4, Click vào preview để xem trước nếu cần có thể chỉnh lại Scale cho phù hợp.

5, Để kết thúc bạn nhấn OK.

Ý nghĩa những tùy chọn của cửa sổ Hatch trong autocad

Hatch trong autocad và hướng dẫn sử dụng hatch

Mục Type and pattern

+ Type: Chọn mẫu mặt cắt

+ pattern: Chọn tên mặt cắt

+ Swatch: Hiện thị hình ảnh mẫu

+ Angle: Nhập độ nghiêng mặt mẫu

+ Scale: Tỉ lệ mặt cắt

  • Mục Hatch origin

+ use current origin: Tự đặt điểm gốc của mẫu hatch

+ Specified origin: Tự chọn điểm gốc của mẫu hatch

Mục Boundaries (ranh giới)

+ Add Pick point: Chọn điểm mục cần đổ

+ Add Selection objects: Chọn đối tượng cần đổ

+ Remover bourn dries: Loại bỏ đối tượng đổ

  • Mục Options (tùy chọn)

+ Annotative: tự chọn tỉ lệ scale hatch theo tỉ lệ vẽ theo Model (không chọn)

+ Associative: Các vùng biên, vùng kí hiêu mặt cắt thay đổi theo với nhau (nên chọn)

+ Create separate hatchs: Tô các vùng đối tượng thành riêng biệt

Mục Draw order: Gán thứ tự cho mặt cắt

Hatch trong cad

+ Do Not Assign: Không gán đối tượng

+ Send to back: Đặt hatch sau tất cả các đối tượng.

+ Bring to font: Đặt trước tất cả các đối tượng.

+ Send behind boundary: Đặt hatch phía sau đường biên

+Bring in front of boundary: Đặt hatch phía trước đường biên

  • Layer: (chọn tên lớp hatch)
  • Transparency: (độ hiện thị của hatch) – Inherit properties: Sao chép đối tượng hatch.
  • Islands:

+ Islands detection: phương pháp tạo mặt cắt

Ý nghĩa của tùy chọn hatch trong autocad
  • Boundary retention: (Lấy thêm đường bao viền ngoài đối tượng hatch)
  • Boundary set: Xác định nhóm đối tượng làm đường biên
  • Gap tolerance: Cho phép vẽ mặt cắt trong đường biên hở là bao nhiêu.
  • Use current origin: Sử dụng gốc mặt cắt hatch hiện hành.
  • Use source hatch origin: Sử dụng gốc mặt cắt mặc định ban đầu
Ý nghĩa Boundary trong autocad

Các bạn nên tập hợp các mẫu hatch đẹpcác mẫu hatch hay được sử dụng rồi cho vào thư viện hatch trong autocad của bạn. Khi nào cần tô vật liệu trong autocad hoặc vẽ mặt cắt trong autocad với lệnh Hatch thì bạn có thể lấy ra dùng ngay cho tiện.