Chèn layer vào bản vẽ hiện hành

Tạo layer để quản lý nét vẽ không còn xa lạ với chúng ta. Tại cadvn.com cũng đã có rất nhiều bài viết đề cập tới vấn đề này như Thiết lập và quản lý layer trong cad. Hướng dẫn thiết lập layer properties manager đã nói…

Layer trong autocad và cách quản lý chuyên nghiệp

Tìm hiểu về layer trong autocad Layer là các lớp, các nét trong file bản vẽ autocad. Hay nói rõ hơn thì Layer trong autocad dùng để quản lý các lớp vẽ, các nét vẽ hiệu quả và chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc với…