Chèn layer vào bản vẽ hiện hành

Tạo layer để quản lý nét vẽ không còn xa lạ với chúng ta. Tại cadvn.com cũng đã có rất nhiều bài viết đề cập tới vấn đề này như Thiết lập và quản lý layer trong cad. Hướng dẫn thiết lập layer properties manager đã nói…

Thống kê layer trong bản vẽ cad

Với bản vẽ của một hoặc nhiều hạng mục thuộc dự án lớn thường sử dụng rất nhiều layer. Có thể do chủ đầu tư hoặc nhà thầu khác yêu cầu lập danh mục layer được sử dụng trong bản vẽ đó để phục vụ công…

Hướng dẫn thiết lập layer properties manager

Với người mới học vẽ autocad và những người chưa đi làm thì việc quản lý và thiết lập layer đang còn rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu layer và các thuộc…

Layer trong autocad và cách quản lý chuyên nghiệp

Tìm hiểu về layer trong autocad Layer là các lớp, các nét trong file bản vẽ autocad. Hay nói rõ hơn thì Layer trong autocad dùng để quản lý các lớp vẽ, các nét vẽ hiệu quả và chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc với…