Layer Autocad có sức mạnh như thế nào?

Bạn không nên tạo ra tất cả các đối tượng trên cùng một Layer Autocad.

Hãy sắp xếp bản vẽ của bạn một cách khoa học. Bằng cách gán các đối tượng cho các layer được liên kết với chức năng hoặc mục đích cụ thể. Ví dụ như các bức tường trên một Layer và các cửa trên một Layer khác.

Layer trong Autocad

Với Layer bạn có thể làm được gì?

Liên kết các đối tượng theo chức năng hoặc vị trí của chúng.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả đối tượng liên quan trong một thao tác.

Chỉ định Linetype, Màu sắc, Lineweight và khác tiêu chuẩn khác cho mỗi Layer trong autocad.

Để xem cách tổ chức bản vẽ có chuyên nghiệp hay không. Bạn sử dụng lệnh Layer để mở trình quản lý thuộc tính của Layer. Bạn có thể nhập Layer hoặc LA trong của sổ lệnh Command rồi nhấn Enter. Hoặc bạn có thể nhấp vào công cụ thuộc tính lớp trên tab Home của bảng Ribbon.\

Mẹo cho bạn: Có rất nhiều Xref có thể sử dụng trong một bản vẽ và do đó sẽ có rất nhiều Layer. Để tất cả các lớp của bạn có thể sắp xếp chính xác, bạn nên tăng biến MAXSORT từ mặc định lên đến 1000.

Khi cần trợ giúp trong quá trình sử dụng phần mềm Autocad, bạn có thể để lại câu hỏi trong chuyên mục bình luận dưới bài viết này. Hoặc bạn cũng có thể để lại câu hỏi trên tường Fanpage của https://www.facebook.com/AutocadVietNam . Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất có thể.