Lấy thuộc tính từ bản vẽ có sẵn sang bản vẽ mới

Lấy thuộc tính từ bản vẽ  autocad có sẵn sang bản vẽ mới Tôi gọi thuộc tính của autocad là layer, Dimstyle, Style Text, Block, Xref… Khi tạo mới một bản vẽ nhưng không có nhiều thời gian cho thiết lập mới một bản vẽ.…

Hiệu chỉnh Block cad

Hiệu chỉnh Block là làm thay đổi cấu trúc của block đó theo ý muốn của người vẽ. Thông thường, để chỉnh sửa được block chúng ta thường hay phá block đó ra rồi mới chỉnh sửa mà không biết autcad có hỗ trợ lệnh…

Lưu block thành file để sử dụng cho bản vẽ khác

Tiện ích của Block tôi đã nói ở những bài giới thiệu về Block nên trong bài này tôi không nói lại nữa. Trong bải này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lưu block thành file để sử dụng cho bản vẽ khác. Tức là…

Hướng dẫn tạo Block

Tạo Block để biến nhóm đối tượng cấu thành một đối tượng trở thành một đối tượng duy nhất. Ưu điểm của Block: Quản lý và thống kê dễ dàng Tránh nhầm lẫn trong khi thao tác Chèn đối tượng block vào bản vẽ một…