Tạo kiểu chữ trong autocad

Text Style hỗ trợ tạo kiểu chữ trong autocad Kiểu chữ được tạo bởi Style hoặc -Style. Kiểu chữ được tạo từ các font chữ có sẵn trong autocad và định các thông số liên quan đến cấu hình của chữ. Lệnh -Style Lệnh -Style…