Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount trong autocad

Đánh số thứ tự trong bản vẽ autocad. Đánh số thứ tự trong bản vẽ autocad phục vụ việc ghi vị trí hoặc đánh dấu đối tượng trên bản vẽ. Ví dụ: Đánh dấu trục bản vẽ, đánh dấu số cột điện, đánh dấu số…

Chữ trong đường đo kích thước của autocad

Chữ trong đường đo kích thước. Chữ trong đường đo kích thước để hiển thị giá trị của đường đo kích thước. Trong một số trường hợp bạn cũng có thể chọn để hiển thị thêm một số chú thích cho đường kích thước. Nằm…

Thiết lập Text cho bản vẽ theo TCVN

Tìm hiểu về thiết lập text cho bản vẽ autocad theo TCVN Gọi bảng quản lý Text Cách 1: Gõ lệnh ST vào commant bar để gọi bảng quản lý text – Cách 2: Click vào biểu tượng mũi tên góc dưới cùng bên phải trên…

Text trong autocad và hướng dẫn sử dụng

Text trong bản vẽ kỹ thuật xây dựng tốt nhất nên dùng text đơn, tức là một đối tượng chữ trên một dòng. Hạn chế dùng Mtext, Tức là một đoạn text trong autocad dài gồm nhiều dòng. Mỗi đối tượng text trong autocad đều…