Thiết lập Text cho bản vẽ theo TCVN

Tìm hiểu về thiết lập text cho bản vẽ autocad theo TCVN

Gọi bảng quản lý Text

  • Cách 1: Gõ lệnh ST vào commant bar để gọi bảng quản lý text
  • – Cách 2: Click vào biểu tượng mũi tên góc dưới cùng bên phải trên rải ribbon Text của menu Annotate.

Cửa sổ quả lý Text Style hiện lên.

3

Chức năng một số thẻ trong bảng quản lý Text Style

Style: Hiển thị các kiểu text mà ta đã tạo và sẽ thiết lập tại đây

List: Đặt chế độ hiển thị cho các kiểu Text (Chọn All Style tức là hiển thị tất cả các kiểu text, còn khi chọn Style in use thì chương trình sẽ chỉ hiển thị kiểu đang sử dụng)

Set Current: Gọi kiểu Text được chọn ra làm kiểu hiện hành và sử dụng .

New: Tạo một kiểu Text mới

Font: Các thiết lập về font chữ

  • Font name: Chọn kiểu Font trong danh sách list
  • Font style: Kiểu font (Nghiêng, nghiêng đậm, thường, đậm)
  • Use big font: Sử dụng kiểu font chữ to

Size: Thiết lập kích cỡ của chữ

Effects: Tạo hiệu ứng cho chữ”

  • Upside down: Quay lộn ngược chữ theo phương đứng
  • Backwards: Đảo chiều theo phương ngang
  • Vertical: Tạo hàng chữ thẳng đứng
  • Width factor: Cho hệ số chiều rộng chữ
  • Obique Angle: Cho góc nghiêng của chữ

Thiết lập Text theo TCVN

Trước khi đi vào thiết lập kiểu Text theo TCVN, bạn nên download font.shx cho autocad và paste vào máy tính của bạn.

Sau khi đã Paste bộ font.shx xong, bạn mở bảng quản lý Text style lên theo hướng dẫn ở phần trên.

Bài viết liên quan: Download Font.shx cho autocad

Click vào New.. Để tạo kiểu mới

4

Cửa sổ New Text Style hiện lên.

bạn đặt tên Text là TCVN ở ô style name rồi click OK

 

Tại ô SHX Font ta chộn font “vnsimli.shx”

Click vào “Use Big Font”

Chọn “vn.shx” ở ô Big Font.

Click vào “Annotative” ở mục size

Đặt chế độ With Factor bằng “0.75”

Lưu ý: Để gỡ được Tiếng Việt trong phần mềm bạn phải cài đặt Unikey và chọn bộ gõ TCVN

6