Lệnh thiết lập một bản vẽ mới trong autocad

Lệnh thiết lập một bản vẽ mới trong autocad cần phải nhớ. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 8 lệnh trong autocad. Với 8 lệnh này bạn sẽ thiết lập mới một bản vẽ đầy đủ đơn vị.  Công…