Ghi và hiệu chỉnh văn bản trong autocad

Chữ trong autocad Các dòng chữ trong bản vẽ autocad có thể là các câu, các từ, các ký hiệu có trong bảng chữ cái hoặc bảng chữ số. Các chữ số kích thước là một trong những thành phần của kích thước được tạo…