Tổng quan về Block trong autocad

Block (khối) là một đối tượng duy nhất của Autocad, nó có thể là nhóm chi tiết cấu thành một hoặc nhiều đối tượng, một nhóm đối tượng. Việc sử dụng Block (khối) giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian vẽ bằng cách tạo thư viện những hình mẫu sử dụng chung cho nhiều bản vẽ, sau này khi cần ta chèn vào chứ không cần phải vẽ lại.

Ưu điểm của Blok:

Tạo ra một thư viện Block để sử dụng cho nhiều bản vẽ khác nhau rất tiện lợi

Giảm dung lượng của bản vẽ

Tránh được sự nhầm lẫn các nét của đối tượng trong quá trình thiết kế và hiệu chỉnh bản vẽ.

Chỉnh sửa đối tượng Block gốc thì tất cả những Block khác sẽ được hiệu chỉnh theo.

Giễ dàng quản lý và đo bóc bản vẽ.

Các loại Block.

Block thường được lập và quản lý dưới 3 dạng sau:

Block tĩnh

Block động

Block có thuộc tính

Ý nghĩa và công dụng của ba loại Block trên

Block tính: Thường được sử dụng để tạo những Block không có thay đổi về kích thước và hình dáng. Nó chỉ có chức năng đóng gói đối tượng kèm theo tên người dùng tự đặt để tạo thành Block.

Ví dụ: Block đèn neon, Block ổ cắm điện, Block bàn, Block ghế…

Block động (Block Dynamic). Thường được sử dụng để tạo những Block có thể thay đổi về kích thước và hướng vật thể theo yêu cầu thực tế cửa bản vẽ.

Vị dụ: Block cửa đi, Block cửa sổ, Block lan can, Block cầu thang…

Block có thuộc tính (Block Attribite). Là Block có chứa những biến thông tin văn bản đi kèm theo Block khi chèn vào bản vẽ. Chúng ta có thể chỉnh sửa biến thông tin (những thuộc tính) đi kèm Block một cách dễ dàng để phù hợp với bản vẽ.

Trong bài này chúng ta chỉ đi tìm hiểu tổng quan về Block trong autocad, trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiều cách tạo Block tĩnh, cách tạo Block động và cách tạo Block có thuộc tính.