Cô lập đối tượng trong autocad với lệnh Isolate Object

Cô lập đối tượng trong Autocad. Cô lập đối tượng giúp chúng ta làm việc với chỉ đối tượng được cô lập. Chúng ta sẽ không bị rối mắt vào những đối tượng khác không hoặc chưa liên quan. Lệnh Isolate Object trong autocad giúp…

Chèn block với Tool Palette trong autocad

Công cụ tool palette có rất nhiều block mặc định do autocad tạo sẵn, bạn có thể dùng các block này để chèn vào bản vẽ của mình. Có rất nhiều lựa chọn phù hợp với hầu hết các ngành như kiến trúc, kết cấu,…

Hiệu chỉnh Block cad

Hiệu chỉnh Block là làm thay đổi cấu trúc của block đó theo ý muốn của người vẽ. Thông thường, để chỉnh sửa được block chúng ta thường hay phá block đó ra rồi mới chỉnh sửa mà không biết autcad có hỗ trợ lệnh…

Lưu block thành file để sử dụng cho bản vẽ khác

Tiện ích của Block tôi đã nói ở những bài giới thiệu về Block nên trong bài này tôi không nói lại nữa. Trong bải này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lưu block thành file để sử dụng cho bản vẽ khác. Tức là…

Hướng dẫn chèn Block nâng cao

Ngoài cách chèn block thông thường tức là chèn block bằng lệnh Insert block. Chúng ta còn có một cách chèn nữa đó là cách chèn block nâng cao. Với cách chèn block thông thường, chúng ta chỉ có thể chèn được một đối tượng…

Chèn Block vào bản vẽ autocad

Khái niệm Block không còn xa lạ với chúng ta. Việc tạo Block tĩnh, block động, block có thuộc tính cũng đã được tôi hướng dẫn qua. Công việc tiếp theo của chúng ta là chèn Block đã được tạo đó vào bản vẽ. Trong…

Tổng quan về Block trong autocad

Block (khối) là một đối tượng duy nhất của Autocad, nó có thể là nhóm chi tiết cấu thành một hoặc nhiều đối tượng, một nhóm đối tượng. Việc sử dụng Block (khối) giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian vẽ bằng cách tạo thư…

Thuộc tính của khối (Block Attribute )

Ðịnh nghĩa thuộc tính của Khối Thuộc tính của khối là những biến thông tin văn bản đi kèm theo khối khi chèn vào bản vẽ. Thực hiện lệnh bằng cách: Ðánh trực tiếp vào dòng Command: Ddattdef ( hay Attdef ) Sau khi khởi…