Chèn block với Tool Palette trong autocad

Công cụ tool palette có rất nhiều block mặc định do autocad tạo sẵn, bạn có thể dùng các block này để chèn vào bản vẽ của mình. Có rất nhiều lựa chọn phù hợp với hầu hết các ngành như kiến trúc, kết cấu, điện, nước, nội thất…

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn chèn block với tool palette theo hai cách sau đây.

Cách 1: Chèn block từ cửa sổ tool palette

Click chọn thẻ view trên rải ribbon

Tìm tới mục Tool Palette.

Bảng tùy chọn Tool Palette hiện lên bên phải màn hình

Nếu bạn muốn bảng tùy chọn tool palette luôn hiện bên phải màn hình thì hãy click vào biểu tượng bánh răng và tích chọn  “Anchor Right”

Cạnh trái của bảng tùy chọn Tool Palett chứa danh mục ngành nghề của block. Bạn click vào đây để chọn ngành mà bạn muốn.

Muốn chèn block trước tiên bạn click chọn ngành thích hợp rồi click chuột trái chọn block cần dùng. Sau đó rê chuột sang màn hình làm việc và click chuột trái để định vị Block.

Khi block được chèn vào ban vẽ có khi nó không đủ kích thước mà bạn mong muốn. Bạn cần phải chỉnh sửa lại block một chút cho phù hợp với tỷ lệ mà bản vẽ hiện hành yêu cầu.

Xem thêm:  Hiệu chỉnh Block cad

Cách 2:  Chèn block từ bản vẽ khác bằng Tool Palette

Click chọn thẻ view trên rải ribbon

Tìm tới mục Tool Palette như hình ảnh dưới

Bảng tùy chọn Tool Palet.. hiện lên bên phải màn hình

Click chuột phải vào cạnh bên phải bảng/ rồi chọn thẻ “Customize Palettes” như hình dưới.

Cửa sổ “Customize” hiện lên, bạn click chuột phải vào khu vực “Tool Palette-All Palette” và chọn mục “New Palette”

 

Đặt tên cho thư mục block mới theo ý bạn

Click chuột phải vào mục mới đặt tên sau đó chọn thẻ “Import” để thêm 1 palette khác vào kho Block của autocad.

Một cửa sổ hiện lên tìm tới tệp có định dạng “.xtp” của palette mà bản vẽ khác xuất block ra để nhập cái palettes có chứa Block cần tìm vào.