Học autocad 2015 giới thiệu tổng quan

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH AUTOCAD 2015

Chọn tùy chọn Autocad 2015 trong Menu Start/All Program/Autodesk/Autocad 2015-English

Giới thiệu tổng quang về autocad 2015

hoặc chọn biểu tượng Autocad 2015  trên màn hình Desktop. Chương trình được tải lên và giao diện của chương trình Autocad 2015 sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.

VÙNG CHỨC NĂNG TRONG MÀN HÌNH LÀM VIỆC AUTOCAD 2015

Bạn click chuột vào cửa sổ Get Started để mở màn hình làm việc mới

2.1

Màn hình làm việc của Autocad 2015 mặc định gồm có:

 •  – Các Thẻ lệnh, các thanh công cụ nằm trên bộ công cụ.
 •  – Thẻ Ribbon chứa các lệnh nằm trong từng thanh công cụ
 •  – Tab mở nhiều cửa sổ làm việc
 •  – Con trỏ chuột
  •  – Màn hình làm việc
  •  – Thanh công cụ hỗ trợ góc nhìn vật thể bên phải
  •  – Thanh tương tác Command
  •  – Thanh Tab hiện môi trường Model và Layout
  •  – Dải thuộc tính chứa những lựa chọn thuộc tính nhanh
  • Bạn có thể định lại kích thước và vị trí của dải Ribbon bằng cách click vào Minimize to Panel Buttion phía góc phải bộ công cụ. Điều chỉnh vị trí và kích thước của thanh tương tác Command bằng cách click giữ chuột vào vị trí đầu thanh Command và rê đi vị trí mới. Tại thẻ Ribbon để hiện thêm các lệnh trong từng bộ công cụ, bạn click chuột vào mũi tên sổ xuống dưới từng bộ công cụ.

 * Crosshairs: Con trỏ chuột có hai đường thẳng giao nhau đại diện cho hai trục X và Y của hệ trục tọa độ trong môi trường 2D

 

 * Cursor: Điểm giao nhau giữa hai đường thẳng đại diện cho hệ trục tọa độ.

 * Command window: Vùng giao diện tương tác người dung và autocad 2015.

Để bật hoặc tắt Command window  bạn sử dụng phím Ctrl+ 9.

Thanh Command window có thể kéo và di chuyển đến vị trí khác nhau trong màn hình làm việc.

 

Dynamic Input: Thể hiện thông số nhập vào trên màn hình làm việc.

6

 

Properties: Thể hiện và cho phép thay đổi thuộc tính của đối tượng được chọn.

Để mở cửa sổ Properties  chúng ta click chọn đối tượng và nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1

Vào cửa sổ Properties  để chỉnh sửa thông số và thuộc tính của đối tượng.

 

 – Tool Palettes: Tổng hợp công cụ và thư viện Block sẵn có của các ngành kỹ thuật mà autocad 2015 dựng sẵn cho chúng ta.

Cửa sổ Tool Palettes

 – Model: Cho phép vẽ nhiều bản vẽ trong một cửa sổ môi trường làm việc model.

 – Layout tab: Vẽ hoặc thể hiện một cửa sổ bản vẽ. Có thể tạo nhiều cửa sổ làm việc bằng layout

 

Thanh thuộc tính và lựa chọn thuộc tính.

10

 

 • UCS Icon: Hiện trục tọa độ trên màn hình làm việc.