Lệnh copy trong autocad dùng sao chép đối tượng

Lệnh Copy trong autocad

Lệnh Copy dùng để sao chép đối tượng thành một hoặc nhiều đối tượng mới.

Cách gọi lệnh sao chéo đối tượng trong autocad.

Từ bàn phím bạn nhập lệnh tắt CO rồi nhấn Enter

Các bước thực hiện một lệnh Copy:

Lệnh copy trong autocad

Thao tác thực hiện lệnh copy đối tượng trong autoccad

Command: CO => Enter

Select objects: Click chọn đối tượng cần sao chép

Select objects: Click chọn tiếp đối tượng khác cần sao chép hoặc nhấn Enter để chuyển sang bước tiếp theo.

Specity base point or displacement: Định vị điểm góc bằng cách click chuột chọn điểm bất kỳ trên đối tượng hoặc ngoài đối tượng.

Specify second point of displacement or <use fist point displacement>: Click chọn điểm đến cho đối tượng được sao chép bằng cách click chọn điểm. Hoặc sử dụng các phương pháp nhập tọa độ.

Khi sao chép một đối tượng bình thường trong autocad, chúng ta nên sử dụng lệnh copy. Vì lệnh này rất hay sử dụng trong quá trình vẽ Autocad. Bởi nó làm giảm thời gian của bước tạo đối tượng mới có hình dạng tương tự đối tượng có sẵn. Giúp giảm thời gian hoàn thành một bản vẽ xuống rất nhiều nếu bạn sử dụng lệnh copy đối tượng này linh hoạt.

Trong quá trình sử dụng Autocad, ngoài lệnh copy đối tượng ra, chúng ta cũng có một số lệnh có chức năng tương tự lệnh copy. Nhưng về bản chất và phạm vi áp dụng nó hoàn toàn khác nhau. Vậy nên các bạn phải sử dụng các lệnh tạo hình và chỉnh sửa đối tượng trong autocad một cách thuần thục. Như vậy bạn mới rút ngắn được thời gian làm việc.

Lệnh copy trong autocad là một lệnh rất cơ bản mà bất cứ ai dùng Autocad cũng phải biết. Qua bài viết các bạn có thể đóng góp ý kiến để Website ngày càng phát triển hơn. Nhằm phục vụ cộng đồng những người dùng Autocad được tốt hơn.

Chúc các bạn thành công!