Lệnh copy trong autocad dùng sao chép đối tượng

Lệnh Copy trong autocad Lệnh Copy dùng để sao chép đối tượng thành một hoặc nhiều đối tượng mới. Cách gọi lệnh sao chéo đối tượng trong autocad. Từ bàn phím bạn nhập lệnh tắt CO rồi nhấn Enter Các bước thực hiện một lệnh…

Hướng dẫn đổi lệnh tắt trong autocad 2015

Lệnh tắt là câu lệnh được rút gọn thành một hoặc hai chữ cái ghép thành để gọi một lệnh cụ thể trong autocad ra làm lệnh thực thi. Cấu trúc của lệnh tắt phụ thuộc vào cài đặt của autodesk hoặc nhu cầu người…