Lỗi The License manager is not functioning or is improperly installed. AutoCAD will shut down now.

Vấn đề:

Lỗi License autocad

Khi bạn cố gắng khởi động autocad trên máy tính (bao một trong số các phiên bản Autocad, Autocad LT, Autocad MEP…) . Thì sẽ gặp một bảng thông báo lỗi “The license manager is not functioning or improperly installed. Autocad will shut down now”.

Lỗi này thường gặp với Autocad được cài đặt trên hệ điều hành windows.

Nếu lỗi này xảy ra trên hệ thống đã cài đặt LogMein installed, thì bạn tham khảo qua bài viết này. Còn không bạn nên tham khảo một trong các cách sau đây.

Cách 1: Kiểm tra xem FlexNet Licensing Service có chạy không.

 • 1: Click vào nút Start của Windows (hoặc click vào biểu tượng windows 10 ở góc dưới bên trái màn hình). và chọn Run.
 • 2. Trong hộp Run nhập services.msc
 • 3. Trong cột tên của Services console windows, bạn tìm FlexNet Licensing 64 và kiểm tra xem nó có đang ở trạng thái chạy (Runing) không.
 • Nếu FlexNet Licensing 64 đang chạy thì bạn đóng của sổ Services console và làm tiếp cách 2.
 • Nếu FlexNet Licensing 64 không chạy, bạn chuyển qua bước 4.
 • 4. Trong cột Startup Type, click phải chuột vào Manual và chọn Properties. (Chú ý: Nếu không thể khởi động chương trình này, bạn phải kiểm tra lại giấy phép can thiệp vào Windows. Tham khảo thêm quyền truy cập của Administration trên máy tính).
 • 5. Trong hộp thoại Properties menu thả xuống để thay đổi Startup Type thành Automatic rồi click vào OK.
 • 6. Thay đổi trạng thái của FlexNet thành Runing, Click chuột phải vào ô Status trống và lựa chọn Start từ menu.

Chú ý:

Nếu là phiên bản Autocad 2018 (64 bit) thì bạn cài đặt Autodesk License Service (x64)-5.1.5 Hotfix.

Nếu là phiên bản Autocad 2018 (32 bit) thì bạn cài đặt Autodesk License Service (x64)-5.1.5 Hotfix. 

Cách 2: Xác minh rằng Active X đã hoạt động

 1. Trong của sổ tìm kiếm của Windows bạn nhập Internet Option và nhấn enter
 2. Chọn Sercurity và click vào nút Custom level.
 3. Cuộn xuống trong mục Sercurity Setting và tìm Run ActiveX control and Plung-ins, rồi chọn Enable.
 4. Cuộn xuống và tìm đến “Script ActiveX control marked safe for scripting” rồi chọn Enable
 5. Click OK để thoát khỏi hộp thoại Internet Properties dialog window.

Cách 3: Chạy với quyền Administrator

Click chuột phải vào biểu tượng Autocad trên màn hình máy tính, Chọn Run As Administrator và theo dõi xem Autocad có mở được lên không.

Cách 4: Tạo lại file Licensing data

Autocad sẽ không chạy nếu như lỗi hoặc hỏng file Licensing data.

 1. Tìm đến thư mục tương ứng với phiên bản mà bạn cài đặt theo đường dẫn sau:

Với Autocad 2017: C\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_key>_2017.0.0.F

Với Autocad 2018: C\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_key>_2018.0.0.F

Với Autocad 2019: C\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_key>_2019.0.0.F

Nếu như không có thư mục hiện lên theo đường dẫn trên thì bạn xem qua cách hiện thử mục bị ẩn trong windows.

Nếu không tồn tại thư mục thì bạn hãy tạo một thư mục mới.

Chú ý: Thay thế <Product Key> mới cho Product Key cũ đã được cài đặt. Product key này nằm ở tài khoản autodesk mà bạn đã tạo trên trang chủ autodesk, Chỉ những ai có tài khoản autodesk và cài đặt bản miễn phí 3 năm mới thấy được.

2. Nếu có tệp LGS.data thì hãy xóa nó đi

3. Sử dụng trình chỉnh sửa Notepad để tạo mới một file LGS.data trong thư mục này.

4. Mở file LGS.data lên và nhập vào những dòng dưới đây. (Copy rồi dán nó vào trang notepad)

_STANDALONE (nếu Product license có số sê-ri)
_NETWORK (nếu Nhiều người dùng sử dụng)
_USER (nếu Licence dựa trên ID Autodesk cụ thể và không có số sê-ri)

Chú ý: Nếu Network license đang được sử dụng , hay tạo tệp LICPATH.lic trong cùng thư mục

Nội dung của LICPATH.lic có định dạng như sau, thay đổi yournameserver với sever của sản phẩm hoặc địa chỉ IP

SERVER yourServerName 000000000000 
USE_SERVER

6. Đi đến C\Users\%userprofile%\Appdata\Roaming\Autodesk and delete the ADUT folder if exits.

7. Nếu ứng dụng Autodesk desktop được cài đặt, hãy khởi động nó và đăng nhập vào tài khoản Autodesk

8. Khởi đọng lại Autocad.

Cách 5: Khôi phục lại thành phần CLM

 1. Điều hướng đến C:\ProgramData\Autodesk\.
 2. Đổi tên thư mục CLM thành CLM.old
 3. Điều hướng đến Control panel-All Control Panel Items-Program and Feature.
 4. Chỉnh sửa Microsoft Visual C++ thành phiên bản 2012 và 2015 hoặc 2017 tùy theo cài đặt
 5. Click chuột phải lên Autodesk License Server (x64)X.X và click Change- các thành phần sẽ được cài đặt lại.
 6. Lặp lại việc trên cho bất kỳ phiên bản nào Autodesk License Service (x64).
 7. Khởi động lại Autocad.