Hiệu chỉnh đường Spline trong autocad

Lệnh Splinedit dùng để hiệu chỉnh đường spline. Dựa vào các điểm xác định spline ta có hai nhóm để hiệu chỉnh Spline trong Autocad đó là Data point và Control point . Data point là những điểm mà Spline đi qua. Control point là những…

Đánh số thứ tự bằng lệnh Tcount trong autocad

Đánh số thứ tự trong bản vẽ autocad. Đánh số thứ tự trong bản vẽ autocad phục vụ việc ghi vị trí hoặc đánh dấu đối tượng trên bản vẽ. Ví dụ: Đánh dấu trục bản vẽ, đánh dấu số cột điện, đánh dấu số…

Lọc đối tượng trong autocad bằng lệnh Filter

Lọc đối tượng trong autocad với lệnh filter Khi làm việc với AutoCAD, có thể không ít lần bạn phải chọn nhiều đối tượng cùng lúc. Mà các đối tượng này lại có những đặc tính giống nhau. Có thể là cùng Layer, cùng màu…

Ghi chuỗi kích thước trong autocad

Trong bản vẽ Autocad ta có thể sử dụng cách ghi kích thước theo chuỗi. Ghi chuỗi kích thước song song và chuỗi kích thước nối tiếp. Ghi chuỗi kích thước song song Lệnh Dimbaseline dùng để ghi chuỗi kích thước song song Khi ghi…

Lựa chọn phiên bản Autocad nào để phù hợp với bạn

Những phiên bản hiện có của Autocad Với hơn 30 năm phát triển, hiện nay Autocad có hàng triệu người dùng trên khắp thế giới. Autocad là một trong số những phần mềm đồ họa phổ biến nhất thế giới. Nó được áp dụng rộng…

So sánh phần mềm autocad và Inventor

Autodesk software Autodesk là hãng phần mềm đồ họa lớn, có trụ sở tại mỹ. Chuyên sản xuất các loại phân mềm đồ họa ứng dụng trong ngành kỹ thuật và truyền thông giải trí. Trong lĩnh vực kỹ thuật, hãng cung cấp các phần…

Các phương pháp nhập tọa độ điểm trong autocad

Tọa độ điểm trong bản vẽ. Các lệnh vẽ nhắc chúng ta nhập tọa độ điểm vào trong bản vẽ. Ví dụ khi ta thực hiện lệnh Line xuất hiện các dòng nhắc “From point:” và “To point:” yêu cầu ta nhập tọa độ điểm…

Nhập dòng chữ vào bản vẽ autocad

Nhập dòng chữ vào bản vẽ với lệnh Dtext. Lệnh Dtext cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ từ bàn phím. Trong một lệnh Dtext to có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau và các dòng…

Ghi và hiệu chỉnh văn bản trong autocad

Chữ trong autocad Các dòng chữ trong bản vẽ autocad có thể là các câu, các từ, các ký hiệu có trong bảng chữ cái hoặc bảng chữ số. Các chữ số kích thước là một trong những thành phần của kích thước được tạo…

Tạo kiểu chữ trong autocad

Text Style hỗ trợ tạo kiểu chữ trong autocad Kiểu chữ được tạo bởi Style hoặc -Style. Kiểu chữ được tạo từ các font chữ có sẵn trong autocad và định các thông số liên quan đến cấu hình của chữ. Lệnh -Style Lệnh -Style…