Nhập dòng chữ vào bản vẽ autocad

Nhập dòng chữ vào bản vẽ với lệnh Dtext. Lệnh Dtext cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ từ bàn phím. Trong một lệnh Dtext to có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau và các dòng…

Ghi và hiệu chỉnh văn bản trong autocad

Chữ trong autocad Các dòng chữ trong bản vẽ autocad có thể là các câu, các từ, các ký hiệu có trong bảng chữ cái hoặc bảng chữ số. Các chữ số kích thước là một trong những thành phần của kích thước được tạo…

Tạo kiểu chữ trong autocad

Text Style hỗ trợ tạo kiểu chữ trong autocad Kiểu chữ được tạo bởi Style hoặc -Style. Kiểu chữ được tạo từ các font chữ có sẵn trong autocad và định các thông số liên quan đến cấu hình của chữ. Lệnh -Style Lệnh -Style…

Tham số giới hạn trong autocad Parametric Constraint

Tham số giới hạn trong autocad là một tính năng mới trong autocad 2010 trở lên. Ràng buộc tham số cho phép bạn ràng buộc một đối tượng theo cách mà bạn muốn. Nếu bạn cần giữ nguyên một đường thẳng ở mọi thời điểm,…

Cài đặt đơn vị trong đường đo kích thước autocad

Cài đặt đơn vị trong đường đo kích thước với thẻ Primary Unit trong autocad. Hộp thoại Primary Unit cho phép chúng ta gán đơn vị cho các loại kích thước của autocad. Ngoài ra nó còn có một số tùy chọn để hiệu chỉnh giá…

Chữ trong đường đo kích thước của autocad

Chữ trong đường đo kích thước. Chữ trong đường đo kích thước để hiển thị giá trị của đường đo kích thước. Trong một số trường hợp bạn cũng có thể chọn để hiển thị thêm một số chú thích cho đường kích thước. Nằm…

Thiết lập lines và Symbols and Arrows khi đó kích thước trong autocad

Sau khi tạo Dimstyle xong bạn cần cài đặt chi tiết cho đường đo kích thước trong dimstyle đó.  Trong hộp thoại Modify Dimension Style cho phép chúng ta cài đặt chi tiết từng phần của đường đo kích thước. Bài viết này chúng ta…

Đo kích thước trong autocad và hướng dẫn thiết lập chi tiết

Đo kích thước trong autocad. Nó là một phần không thể thiếu trong bất kỳ một bản vẽ nào về kỹ thuật. Việc thể hiện kích thước của đối tượng trên bản vẽ giúp người xem hiểu được bản vẽ chính xác nhất. Autocad hỗ…

Viết chữ trong autocad và tạo một số text style thông thường

Các cách viết chữ trong autocad. Các lệnh viết chữ trong AutoCAD: DT (DT enter chọn điểm chèn text, chọn chiều cao text nếu bạn bật tính năng Anotative thì nó tự bỏ qua bước này, chọn góc thể hiện text (ngang đứng hoặc xiên…

Lệnh select và Ddselect chọn đối tượng trong autocad

Lệnh select Sử dụng lệnh Select để lựa chọn nhóm đối tượng. Sau đó ta có thể dùng lựa chọn Previous để chọn lại nhóm các đối tượng này tại dòng nhắc “Select object” của các lệnh. Command: Select <Enter> Select object: Chọn đối tượng…