Chọn đối tượng autocad với lệnh Quick Select và lệnh Select Similar

Chọn đối tượng autocad giúp chúng ta chọn nhanh đối tượng trong nhóm các đối tượng của bản vẽ. Với lệnh Quick Select và lệnh Select Similar, chúng ta có thể lọc ra và chọn nhiều đối tượng trong vài thao tác đơn giản. Thay…

Lệnh select và Ddselect chọn đối tượng trong autocad

Lệnh select Sử dụng lệnh Select để lựa chọn nhóm đối tượng. Sau đó ta có thể dùng lựa chọn Previous để chọn lại nhóm các đối tượng này tại dòng nhắc “Select object” của các lệnh. Command: Select <Enter> Select object: Chọn đối tượng…

Các phương pháp lựa chọn đối tượng trong autocad

Select Object Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh đối tượng (Modify command) tại dòng nhắc “Select Object”. Ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác nhau. Khi dòng nhắc “Select Object” xuất hiện thì cạnh các sợ tóc có một ô…

Tạo nhóm đối tượng trong autocad chuyên nghiệp

Tạo nhóm đối tượng để thuận lợi hơn trong khi làm việc với một bản vẽ phức tạp. Chúng ta vẫn thường hay tạo Block đối tượng, nhưng hạn chế của lệnh Block là nó chỉ quản lý một kiểu đối tượng riêng lẻ. Để…

Lựa chọn đối tượng trong autocad 2015

Có rất nhiều cách để lựa chọn đối tượng trong bản vẽ autocad. Thông thường, chúng ta vẫn sử dụng nhưng không biết chính xác cách lựa chọn đó là gì. Có những người sử dụng cad rất lâu rồi nhưng cũng chưa biết hết…