Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad và các tùy chọn khác

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad. Trong bài viết này tôi sẽ nói thêm về phần ghi kích thước thẳng với những tùy chọn khác nhau. Đây là những tùy chọn để chúng ta biến hóa phương pháp ghi kích thước. Cho phù…

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad với lệnh Dimlinear Trong bản vẽ kỹ thuật, việc ghi kích thước đối tượng là không thể thiếu. Phần mềm autocad hỗ trợ chúng ta đầy đủ các tính năng ghi kích thước. Trong bài viết này,…