Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad và các tùy chọn khác

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad.

Trong bài viết này tôi sẽ nói thêm về phần ghi kích thước thẳng với những tùy chọn khác nhau. Đây là những tùy chọn để chúng ta biến hóa phương pháp ghi kích thước. Cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể hoặc yêu cầu của từng loại ký hiệu kích thước.

Autocad cung cấp cho chúng ta 5 tùy chọn để biến hóa cách ghi kích thước. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng đối tượng mà bạn chọn một hoặc một vài tùy chọn cho hợp lý nhé.

Sau khi chúng ta nhập lệnh ghi kích thước là Dimlinear trong thanh command. Sau đó click chọn điểm P1, rồi điểm P2. Bạn để ý dưới dòng nhắc command có hiện lên một thông báo với nội dung: Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated):

Thì trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chức năng cụ thể của các tùy chọn (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated) là gì.

Lựa chọn Rotated

Lựa chọn này cho phép ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad có đường kích thước nghiêng với đường chuẩn một góc nó đó như hình dưới.

Command: Dimlinear ↵

Fist extension line origin or RETURN to select: (Click chọn P1)

Second extension line origin: (Click chọn P2).

Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): R ↵

Dimension line angle <0>: 150 ↵ (Góc nghiêng là 150°)

Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): Chọn một điểm vị trí đường kích thước

Lựa chọn Text

Lựa chọn này dùng để nhập chữ số kích thước hoặc các ký tự trước (Prefix) và sau Prefix) chữ số kích thước:

Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): T ↵

Dimension text <>: Nhập giá trị hoặc Enter chọn mặc định)

Lựa chọn Mtext

Lựa chọn này làm xuất hiện hộp thoại Multiline Text Editor. Hộp thoại này tương tự khi sử dụng lệnh Mtext. Trên hộp thoại này cho phép chúng ta nhập chữ số kích thước. Nhập các ký hiệu đặc biệt đứng sau chữ số kích thước. Ví dụ như các ký hiệu đặc biệt φ; π; Ω…  Để lựa chọn những lkys tự đặc biệt này chúng ta click vào biểu tượng Symbol.

Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): Mtext 

Nhập giá trị như trong hình dưới

Lựa chọn Angle

Lựa chọn này cho phép ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad mà bạn định góc nghiêng cho dòng chữ số kích thước so với phương ngang.

Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): A ↵

Enter text angle: (Nhập giá trị hóc nghiêng chữ số kích thước)

Bạn có thể thấy hai góc nghiêng của chữ số khác nhau trong hai hình dưới.

Lựa chọn Horizontal

Lựa chọn này cho phép bạn ghi kích thước nằm ngang. Khi bạn chọn H sẽ xuất hiện dòng nhắc dưới command với nội dung: Dimension line location (Mtext/Text/Angle): Chọn vị trí đường kích thước hoặc sử dụng các lựa chọn)

Dimension text = …

Lựa chọn Vertical

Lựa chọn này cho phép chúng ta ghi kích thước thẳng đứng. Khi bạn nhập V thì ở dòng command sẽ xuất hiện dòng nhắc tương tự như khi bạn lựa chọn Horizontal.

Tất cả các lựa chọn mà tôi hướng dẫn trên đều rất thiết thực khi bạn DIM kích thước bản vẽ autocad. Ghi nhớ và thực tập thành thạo những lựa chọn này sẽ rút ngắn thời giam Dim kích thước bản vẽ của các bạn đi rất nhiều.