Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad với lệnh Dimlinear

Trong bản vẽ kỹ thuật, việc ghi kích thước đối tượng là không thể thiếu. Phần mềm autocad hỗ trợ chúng ta đầy đủ các tính năng ghi kích thước. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh Dimlinear để ghi kích thước thẳng.

Ghi kích thước thẳng nàm ngang (Horizontal), thẳng đứng (Vertical) và nghiêng (Rotated).

Trước khi thực hiện ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad. Bạn cần thiết lập đường đo kích thước trước. Để thiết lập đường đo kích thước, bạn tham khảo bài viết: Thiết lập đường đo kích thước Dimension theo TCVN nhé.

Các bước thực hiện lệnh

Command: Dimlinear

Fist extension line origin or RETURN to select: ( Điểm góc đường gióng thứ nhất, ví dụ chọn P1)

Second extension line origin: (Điểm góc đường gióng thứ hai ví dụ chọn P2)..

Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): Chọn một điểm để định vị trí đường kích thước. Hoặc nhập tọa độ tương đối, ví dụ @0,-10.

Command: Đường kích thước (Dimension line) tường cách đối tượng cần ghi kích thước một khoảng 6-10mm.

Ngoài phương pháp cọn hai điểm gốc đường gióng khi ghi kích thước, ta còn sử dụng phương pháp chọn đối tượng. Khi đó tại dòng ngắc đầu tiên ta nhấn phím Enter.

Command: Dimlinear

First extension line origin or RETURN to select: ↵

Select object to dimension: Chọn đối tượng cần ghi kích thước

Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizonetal/Vertical/Rotated): Chọn một địa điểm định vị trí kích thước

Command:

                       Chọn đối tượng                                                                                                                    Chọn góc đường gióng 

Chọn đối tượng.

Tùy thuộc vào hướng kéo tại dòng nhắc “Dimension line location“, nếu kéo ngang thì ta ghi kích thước thẳng đứng. Hoặc kéo lên trên hay xuống dưới ta ghi kích thước ngang.

                                           Nằm ngang (Horizontal)                                                                         Thẳng đứng  (Vertical)

 

Trong những bài viết tiếp theo trong serial ghi kích thước trong autocad, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt những cách ghi kích thước khác. Các bạn đón đọc trong những bài tiếp theo nhé.