Ghi chuỗi kích thước trong autocad

Trong bản vẽ Autocad ta có thể sử dụng cách ghi kích thước theo chuỗi. Ghi chuỗi kích thước song song và chuỗi kích thước nối tiếp. Ghi chuỗi kích thước song song Lệnh Dimbaseline dùng để ghi chuỗi kích thước song song Khi ghi…

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad và các tùy chọn khác

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad. Trong bài viết này tôi sẽ nói thêm về phần ghi kích thước thẳng với những tùy chọn khác nhau. Đây là những tùy chọn để chúng ta biến hóa phương pháp ghi kích thước. Cho phù…

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad

Ghi kích thước thẳng trong bản vẽ autocad với lệnh Dimlinear Trong bản vẽ kỹ thuật, việc ghi kích thước đối tượng là không thể thiếu. Phần mềm autocad hỗ trợ chúng ta đầy đủ các tính năng ghi kích thước. Trong bài viết này,…