Hiệu chỉnh đường Spline trong autocad

Lệnh Splinedit dùng để hiệu chỉnh đường spline. Dựa vào các điểm xác định spline ta có hai nhóm để hiệu chỉnh Spline trong Autocad đó là Data point và Control point . Data point là những điểm mà Spline đi qua. Control point là những…

Lệnh Spline vẽ đường cong

Để vẽ đường cong theo ý muốn của người vẽ chúng ta lựa chọn lệnh Spline. Với lệnh spline, khi bạn click chuột chọn tọa độ điểm của của đường cong thì tại điểm đó sẽ được xác định một góc cong. Độ lớn của…