Các phương pháp nhập tọa độ điểm trong autocad

Tọa độ điểm trong bản vẽ.

Các lệnh vẽ nhắc chúng ta nhập tọa độ điểm vào trong bản vẽ. Ví dụ khi ta thực hiện lệnh Line xuất hiện các dòng nhắc “From point:” và “To point:” yêu cầu ta nhập tọa độ điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng vào bản vẽ. Sau khi ta nhập tọa độ hai điểm vào thì Autocad sẽ vẽ cho chúng ta đoạn thẳng nối hai điểm này. Trong bản vẽ hai chiều (2D) ta chỉ cần nhập hoành độ (X) và tung độ (Y), còn trong bản vẽ ba chiều (3D) ta phải nhập thêm cao độ (Z).

Có 6 phương pháp nhập tọa độ một điểm vào trong bản vẽ.

Dùng phím chọn Pick của chuột Kết hợp với các phương thức truy bắt điểm của đối tượng.

Tọa độ tuyệt đối

Nhập tọa độ tuyệt đối X,Y của điểm theo gốc tọa độ (0,0). Chiều trục quy định như hình dưới.

Tọa độ cực

Nhập tọa độ cực của điểm (D<∝) theo khoảng cách D giữa điểm với góc tọa độ (0,0) và góc nghiêng ∝ so với đường chuẩn.

Tọa độ tương đối

Nhập tọa độ của điểm theo điểm cuối cùng nhất xác định trên bản vẽ, tại dòng ngắc ta nhập @X,Y. Dấu @ (At sign) có nghĩa là Last point (Điểm cuối cùng nhất mà ta xác định trên bản vẽ). Qui ước chiều trục theo hình a. Phụ thuộc vào vị trí điểm so với gốc tọa độ tương đối ta nhập dấu – trước giá trị tọa độ.

Tọa độ cực tương đối

Tại dòng nhắc ta nhập @D<∝ với:

+ D (Distance) là khoảng cách gữa các điểm ta cần xác định và điểm xác định cuối cùng nhất (last point) trên bản vẽ.

+ Góc ∝ là góc giữa đường chuẩn và đoạn thẳng nối hai điểm.

+ Đường chuẩn là đường thẳng xuất phát từ gốc tọa độ tương đối và nằm theo chiều dương trục X

+ Góc dương là góc ngược chiều kim đồng hồ (+CCW: Counter Clockwise), góc âm là góc cùng chiều kim đồng hồ (-CW: Clockwise).

Nhập khoảng cách trực tiếp

Nhập khoảng cách tương đối so với điểm cuối cùng nhất, định hướng bằng cursor và nhấn Enter.