Inventor làm quen với phần mềm

Inventor: Cách khởi động phần mềm

Cách 1:

Vào menu Start/All Programs/Autodesk/Autodesk/Inventor/2014/Autodesk/Inventor Professional  2014.

Cách 2:

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Inventor trên màn hình Desktop.

Làm quen với giao diện làm việc của Inventor.

Giao diện

Khi khởi động xong, sẽ xuất hiện giao diện của phần mềm Autodesk  Inventor phiên bản 2014.

giao-dien-inventor
Hình 1.1

Trên giao diện của phần mềm, ta thấy xuất hiện 3 phần chính của cửa sổ, gồm:

Các thanh lệnh:  Là nơi chứa tất cả các lệnh chức năng của phần mềm. Với mỗi thanh lệnh sẽ xuất hiện các lệnh con tương ứng. Ví dụ trong thanh lệnh Get Started sẽ có các lệnh con.

Thanh trình duyệt  Browser:  Thể hiện trạng thái ẩn/hiện của các gốc tham chiếu. Các lệnh thao tác để tạo thành chi tiết (Part)  hay cấu trúc của một cụm lắp ráp (Assembly) như Hình 1.3.

Hình 1.3
Hình 1.3

Vùng đồ họa:  là không gian thể hiện mô hình 3D của các chi tiết, sản phẩm, cụm lắp ráp hay bản vẽ 2D trong quá trình thiết kế. Ứng với mỗi modul của phần mềm: Part, Assembly, Drawing,  Presentation … sẽ xuất hiện các vùng đồ họa khác nhau

Tạo file mới trên Inventor

Nhấp chuột vào biểu tượng New trong menu Get Started. khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Create New File.

Vào mục Metric, chúng ta sẽ thấy 4 Modul chính trên hệ thống phần mềm, gồm:

– Part:  Xây dựng mô hình 3D của vật thể, các chi tiết máy hay thiết bị cơ khí.

– Assembly: Lắp ráp thành sản phẩm hay cơ cấu máy hoàn chỉnh từ các chi tiết đã thiết kế trong Part.

– Drawing:  Xuất bản vẽ 2D nhanh chóng và chính xác từ mô hình 3D đã thiết kế trong Part hoặc Assembly.

– Presentation: Mô phỏng quá trình tháo lắp các chi tiết từ bản vẽ lắp hoàn chỉnh trong Assembly một cách trực quan và sinh động.

1.5. Mở file sẵn có trên Inventor

Nhấp chọn biểu tượng Open trong menu lệnh Get Started trên Hình 1.7. khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại như Hình 1.8.

Hình 1.7
Hình 1.7

Lúc này, ta chọn đường dẫn đến các file đã tạo sẵn. chọn một file bất kỳ cần mở, sau đó nhấn nút lệnh Open để mở.