Lệnh Slot vẽ rãnh tuyến tính trong Inventor

Lệnh Slot vẽ rãnh tuyến tính trong Inventor.

Lệnh Slot kiểu vẽ Center To Center

Tính  năng:  Vẽ rãnh tuyến tính khi biết hướng, chiều dài đường trung tâm rãnh và chiều rộng của rãnh.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Slot Center to Center trên thanh Draw.

 

Bước 2: Chọn tâm cung tròn thứ nhất của rãnh.

Bước 3: Xác định hướng và chọn tâm cung tròn thứ hai của rãnh hoặc nhập giá trị chiều dài đường trung tâm rãnh (đường thẳng qua 2 tâm cung tròn của rãnh) rồi Enter.

Bước 4: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và Enter.

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Lệnh Slot kiểu vẽ Overall

Tính năng: Vẽ rãnh tuyến tính khi biết hướng, chiều dài và chiều rộng của rãnh.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Slot Overall trên thanh Draw.

 

Bước 2: Chọn điểm giữa cung tròn thứ nhất của rãnh.

Bước 3: Xác định hướng và chọn điểm giữa cung thứ hai của rãnh hoặc nhập giá trị chiều dài rãnh rồi Enter.

Bước 4: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và Enter sẽ được kết quả như Hình 2.29.

kieu-ve-overall
Hình 2.29

 

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Lệnh Slot kiểu vẽ Center Point

Tính năng:  Vẽ rãnh tuyến tính khi biết tâm rãnh, hướng, khoảng cách từ tâm rãnh đến tâm cung tròn và chiều rộng của rãnh.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Center Point trên thanh Draw.

 

Bước 2: Chọn tâm rãnh.

Bước 3: Xác định hướng và chọn tâm cung tròn của rãnh hoặc nhập khoảng cách từ tâm rãnh đến tâm cung tròn rồi Enter.

Bước 4: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và Enter sẽ được kết quả như Hình 2.30.

Hình 2.30
Hình 2.30

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Lệnh Slot kiểu vẽ Three Point Arc

Tính  năng:  Vẽ rãnh tuyến tính khi biết biên dạng đường tâm của rãnh và chiều rộng rãnh. Biên dạng đường tâm rãnh được xác định bởi ba điểm (hai điểm là hai tâm cung tròn của rãnh và một điểm nằm trên đường tâm rãnh).

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Three Point Arc trên thanh Draw.

 

Bước 2: Chọn tâm cung tròn thứ nhất của rãnh.

Bước 3: Chọn tâm cung tròn thứ hai của rãnh.

Bước 4: Chọn điểm thứ ba để xác định biên dạng đường tâm rãnh hoặc nhập giá trị

bán kính đường tâm rãnh rồi Enter.

Bước 5: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và Enter.

Bước 6: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Lệnh Slot kiểu vẽ Center Point Arc

Tính  năng:  Vẽ rãnh tuyến tính khi biết biên dạng đường tâm rãnh và chiều rộng rãnh. Biên dạng đường tâm rãnh được xác định bởi ba điểm (tâm, điểm đầu và điểm cuối của đường tâm rãnh).

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Center Point Arc trên thanh Draw.

Bước 2: Chọn điểm tâm của biên dạng đường tâm rãnh.

Bước 3: Chọn điểm đầu của đường tâm rãnh hoặc nhập giá trị bán kính biên dạng đường tâm rãnh rồi Enter.

Bước 4: Chọn điểm cuối của đường tâm rãnh hoặc nhập giá trị góc ở tâm của biên dạng đường tâm rãnh rồi Enter.

Bước 5: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và Enter sẽ được kết quả như Hình 2.32.

center-point
Hình 2.32

Bước 6: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.