Tham số giới hạn trong autocad Parametric Constraint

Tham số giới hạn trong autocad là một tính năng mới trong autocad 2010 trở lên.

Ràng buộc tham số cho phép bạn ràng buộc một đối tượng theo cách mà bạn muốn. Nếu bạn cần giữ nguyên một đường thẳng ở mọi thời điểm, Bạn có thể đặt một ràng buộc trên đường thẳng đó để ràng buộc nó.

Các ràng buộc có thể được chia thành hai nhóm và nằm trên bảng Parametric tool panel

 

Commands

Icons

Results

Geometric constraints

 

Ràng buộc một đối tượng dựa trên đặc tính hình học: Dọc, ngang, vân vân…
Dimentional Constrants Ràng buộc đối tượng dựa trên độ dài hoặc bán kính đã đặt
Display Constrants Sửa dụng biêu tượng này để bật tắt chế độ hiển thị của các ràng buộc
Delete Constrants Sử dụng biểu tượng này hoặc lệnh Delcon/Delc để loại bỏ các ràng buộc khỏi đối tượng.

 

Bài viết này sẽ không giải thích từng câu một. Nhưng tôi sẽ chỉ ra cho bạn cách chúng được sử dụng và sau đó bạn có thể tìm hiểu từ những người khác và tìm hiểu cách hoạt động của chúng. Đây không phải là công cụ bạn sử dụng hàng ngày nhưng đôi khi nó hửu ích.

Geometric Constraints: Ràng buộc hình học

Bạn hãy vẽ hai đường thẳng ngẫu nhiên sử dụng tính năng Ortho On.

Click vào biểu tượng Parallel Constrains Parallel Constrait   rồi sau đó chọn đường thứ nhất rồi chọn đường thứ hai. Đường thứ hai giờ đây sé song song với đường thứ nhất.

Góc của đường đầu tiên sẽ là ràng buộc đặt trên đường thứ hai. Bây giờ nếu bạn cố gắng di chuyển một trong hai đường trên thì đường còn lại cũng sẽ song song với đường kia. Nếu bạn đánh dấu đường thứ nhất, đường còn lại sẽ được tô đậm lên. Giờ đây bạn cũng có các chỉ số ràng buộc bên cạnh các đối tượng.

Hầu hết các ràng buộc hình học hoạt động theo cùng một cách. Chọn một đối tượng để tạo ràng buộc và sau đó chọn đối tượng khác để khớp. Bạn chỉ có thể hạn chế 2 đối tượng cùng một lúc. Nhưng bạn có thể sử dụng nhiều ràng buộc để hạn chế nhiều đối tượng. Nếu bạn sao chép một trong các đối tượng bị ràng buộc, thì ràng buộc không sao chép theo đối tượng.

Bạn hãy thử một loạt các ràng buộc hình học trước khi chuyển sang các ràng buộc về chiều. Lưu ý các bước thực hiện này là không giống nhau. Hãy xem điều gì xảy ra khi bạn thêm một ràng buộc mới vào một đối tượng đã có một ràng buộc khác. Một số sẽ làm việc, một số sẽ không. Bạn hãy cố gằng tìm ra lý do vì sao nhé.

Ràng buộc về kích thước: Dimensuional Constrants

Ràng buộc về kích thước khác với ràng buộc về hình học ở trên. Thay vì tạo một đường thẳng đứng, bạn có thể tạo đường thẳng dài khoảng 10cm rồi gán ràng buộc cho nó. Bạn có thể tạo nhiều hơn một ràng buộc trên cùng một đối tượng.

Vẽ một đường thẳng với góc ngẫu nhiên trên màn hình làm việc. Sau đó bạn chọn ràng buộc Aligned. Aglined Constraint chọn hai điểm trên đường thẳng. Lưu ý rằng ngay cả khi bạn tắt Osnaps, bạn chỉ có thể chọn các điểm cuối và điểm giữa trên đường thẳng. Sau khi chọn hai điểm, giờ đây bạn có thể nhập độ dài mà bạn muốn gán cho khoảng cách hai điểm đó.

Với một ràng buộc đang được tô sáng, hãy nhập một số. d3 trong ví dụ trên đề cập đến ràng buộc chiều thứ 3 trong bản vẽ. Nếu bạn thêm một ràng buộc từ đầu đến giữa, Hãy thêm một ràng buộc khác từ đầu đến cuối. Lưu ý rằng ràng buộc sẽ gấp đôi giới hạn đầu tiên. Nếu bạn thay đổi, cái kia sẽ thay đổi theo.

Xáo trộn: Mixing it up

Bạn sẽ thấy trong bảng điều khiển ràng buộc hình học. Có một cho bằng nhau. Điều này có thể được sử dụng để làm cho các đối tượng có cùng kích thước. Trong ví dụ này sẽ vẽ hai vòng tròn có kích thước khác nhau. Tạo một giới hạn chiều cho đường kính . Bây giờ sử dụng ràng buộc Equal Equals Constraint để làm cho cái kia giống nhau.

Hãy tưởng tượng sử dụng điều này khi bạn đang thiết kế một phần có lỗ để khoan. Nếu phần chưa được hoàn thành, kích thước lỗ có thể thay đổi. Sử dụng ràng buộc Equals sẽ cho phép thay đổi một và làm cho những đối tượng giống nhau cùng một thời điểm. Vẽ bốn vòng tròn có kích thước ngẫu nhiên và làm cho chúng bị giới hạn ở cùng đường kích thước bằng nhau. Sau đó sử dụng Grips để thay đổi đường kính trên đường thứ nhất. Thêm một ràng buộc chiều dài để giữ chúng cách nhau một khoảng.

Nếu bạn sử dụng nhiều ràng buộc trong bản vẽ, Màn hình của bạn có thể bị xáo trộn rất nhanh. Sử dụng các công cụ hiển thị để bật hoặc tắt chế độ hiển thị của chúng.

Bài viết này đã hướng dẫn cho bạn những điều cơ bản về việc làm việc với ràng buộc các tham số. Nó dễ sử dụng , dễ xóa nếu bạn không cần chúng nữa. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian.