Quản lý bản vẽ với autocad designer center

Autocad designer center hỗ trợ quản lý bản vẽ một cách chuyên nghiệp, một số chức năng chính của  Autocad designer center.

– Tìm thấy các nguồn nội dung, các bản vẽ khác nhau

– Quan sát nhanh chóng các đối tượng như Block, layer,… sau đó gắn và sao chép vào bản vẽ hiện hành

– Tạo shortcut cho file bản vẽ, thư mục, địa chỉ internet mà bạn truy cập thường xuyên

– Tìm kiếm các nội dung vẽ trên máy tính của bạn hoặc trên internet

– Mở bản vẽ nhanh chóng bằng cách kéo, thả file bản vẽ từ Palette vào vùng đồ họa

– Quan sát và gắn các file hình ảnh raster bằng cách kéo thả hình ảnh từ  Palette vào vùng đồ họa

– Điều khiển sự hiển thị của nội dung palette

– Hiển thị các hình ảnh xem trước và các dòng mô tả liên kết với nội dung bản vẽ trên palette.

* Mở Autocad designer center để quản lý bản vẽ autocad.

Cách 1: Vào menu “View” tại vùng cửa sổ “Palette” trên rải ribbon, click chọn “Designer Center” (Quản lý bản vẽ).

Disign Center Quản lý bản vẽ

Cách 2: Bấm tổ hợp phím “CTRL + 2” để mở hộp thoại Designer Center (Quản lý bản vẽ)

Cửa sổ Autocad Designer Center mở ra

Autocad Disign Center

Giới thiệu sơ bộ về giao diện cửa sổ Autocad Designer Center.

Folders List: Cây thư mục, xuất hiện các thư mục trong máy tính và mạng lan, từ đó bạn có thể tìm thất bản vẽ nhanh chóng dựa vào cây thư mục.

Click vào biểu tượng Tree view toggle để tắt hoặc mở cây thư mục

Tree view

Open drawing: Hiển thị hết các thuộc tính của bản vẽ đang mở như block, dim, text…

 

History: Hiển thị các file autocad đã mở gần đây.

 

Trong bài viết này chúng ta dừng lại ở việc tìm hiểu sơ bộ về Autocad Designer Center, trong các bài viết sau chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách khai thác và sử dụng Autocad Designer Center như:

– Mở nhiều bản vẽ cùng lúc với Autocad Designer Center

– Mở bản vẽ dạng block edit với Autocad Designer Center

– Chèn bản vẽ dưới dạng block với Autocad Designer Center

– Chèn một layer vào bản vẽ với Autocad Designer Center

– Chèn Dimstyle vào bản vẽ với Autocad Designer Center

– Chèn layout vào bản vẽ với Autocad Designer Center

– Chèn một block vào tool palette với Autocad Designer Center

– Chèn nhiều Block vào tool palette với Autocad Designer Center