Lệnh Arc vẽ cung tròn trong Inventor

Lệnh Arc dùng để vẽ cung tròn trong Inventor, Tương tự như trong phần mềm Autocad, Trong Inventor lệnh vẽ cung tròn cũng có nhiều tùy chọn. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu đầy đủ và chi tiết tới các bạn các kiểu vẽ khác nhau của lệnh Arc.

 + Lệnh Arc Kiểu vẽ Three Point

Tính  năng:  Vẽ cung tròn qua ba điểm, hai điểm đầu là điểm bắt đầu và kết thúc của cung tròn, điểm thứ ba là điểm nằm giữa cung tròn.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Three trên thanh Draw.

 

Bước 2: Chọn điểm thứ nhất. Bước 3: Chọn điểm thứ hai.

Bước 4: Chọn điểm thứ ba hoặc nhập giá trị bán kính cung tròn cần vẽ rồi Enter.

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

 + Lệnh Arc Kiểu vẽ Tangent

Tính  năng:  Vẽ cung tròn tiếp xúc với một đối tượng cho trước tại điểm cuối của đối tượng đó. Đối tượng này có thể là đoạn thẳng (Line), cung tròn (Arc) hay đường cong Spline. Giả sử ta cần vẽ ba cung tròn tiếp xúc với ba đối tượng tại điểm A như Hình 2.20.

lenh-arc-ve-kieu-tangent
Hình 2.20

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  Tangent trên thanh Draw.

 

Bước 2: Chọn các đối tượng (ở phía gần điểm A) mà cung tròn cần tiếp xúc. Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột và chọn điểm kết thúc của cung tròn cần vẽ.

Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất, ta được kết quả như Hình 2.21.

Hình 2.21
Hình 2.21
 + Lệnh Arc Kiểu vẽ Center Point ( Cung tròn đi qua 3 điểm).

Tính năng: Vẽ cung tròn khi biết tâm, điểm đầu và điểm cuối của cung.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Center Point trên thanh Draw hoặc nhấn phím

tắt A trên bàn phím rồi Enter.

Bước 2: Chọn điểm thứ nhất làm tâm cung tròn.

Bước 3: Chọn điểm thứ hai là điểm bắt đầu của cung tròn.

Bước 4: Chọn điểm thứ ba là điểm cuối của cung tròn hoặc nhập giá trị góc của cung tròn đó rồi nhấn Enter sẽ được kết quả như Hình 2.22.

Hình 2.22
Hình 2.22

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lệnh Rectangle vẽ hình tứ giác trong Inventor.